Dodaj profil
utwórz konto
wykonywany zawód
umiejętnosci, edukacja
filmografia, kontakt
zdjęcie, showreel
zdjęcie
showreel
o sobie
link do klipu 1 (Youtube lub Vimeo)
link do klipu 2 (Youtube lub Vimeo)
zapisz zmiany
zapisz
kontakt
filmografia
Uwaga: wprowadzenie poniższych danych kontaktowych bez zaznaczenia opcji „pytaj przed pokazaniem danych kontaktowych” oznacza, że dane te będą widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników tzw. użytkowników systemowych, przeglądających Twój profil. Zaznaczając opcję "pytaj przed pokazaniem danych kontaktowych", za każdym razem, gdy ktoś będzie chciał zobaczyć twoje dane kontaktowe będziesz otrzymywał email z zapytaniem o zgodę. W emailu będzie znajdował się link, którego kliknięcie będzie oznaczało wyrażenie takiej zgody.
nr telefonu
skype
e-mail
www
facebook
pytaj przed pokazaniem danych kontaktowych
rok produkcji
typ
tytuł filmu / sztuki / serialu
rola
zapisz zmiany
zapisz
umiejętności
języki obce
edukacja
nazwa uczelni, nazwa wydziału, kursu, warsztatów
wykształcenie
rok rozpoczęcia nauki
rok uzyskania dyplomu
zapisz zmiany
zapisz
wykonywany zawód
lokalizacja pracy
podejmę się
praca za granicą
projekty non profit
zapisz zmiany
zapisz
imię
nazwisko
PESEL lub Nr Paszportu
miejsce zamieszkania
ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
kraj
adres korespondencyjny
ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
kraj
W celu dokonania aktualizacji danych takich jak: imienia, nazwiska, nr pesel / paszportu, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego prosimy o kontakt z administratorami systemu: bazafilmowa@sfp.org.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 556 54 93; +48 661 166 133
zmień hasło
nowe hasło (długość min 8 znaków)
powtórz nowe hasło
zmień
login (www.aktorzypolscy.pl)
hasło (www.aktorzypolscy.pl)
Jeżeli posiadasz aktywne konto „Twórcy filmowego” w serwisie www.aktorzypolscy.pl możesz utworzyć profil używając takiego samego loginu i hasła. Spowoduje to automatyczny import Twoich danych kontaktowych z serwisu www.aktorzypolscy.pl
imię *
nazwisko *
PESEL lub Nr Paszportu *
miejsce zamieszkania
ulica, nr domu, nr lokalu *
miejscowość *
kod pocztowy *
kraj
adres korespondencyjny (wypełnij jeżeli inny niż miejsce zamieszkania)
ulica, nr domu, nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
kraj
login *
hasło (długość min 8 znaków)*
powtórz hasło
e-mail na który zostanie wysłany link aktywacyjny*
nr telefonu *
utwórz profil
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin.
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach SERWISU prowadzonego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa na podany przeze mnie adres e-mail, a także na wewnętrzną pocztę w ramach SERWISU, korespondencji od SFP oraz od podmiotów posiadających aktywne Konto Filmowca w SERWISIE, w zakresie zgodnym z treścią Regulaminu, w tym na otrzymywanie treści i informacji handlowych (np. newsletter, informacji o usługach i przedsięwzięciach i inicjatywach, których SFP jest organizatorem, współorganizatorem lub partnerem, komunikatów o organizowanych castingach, przesłuchaniach).
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 ww. danych osobowych w celu związanym z wypełnianiem zadań statutowych SFP oraz zapewnieniem należytego świadczenia Usług dostępnych w ramach SERWISU i zgodnie z treścią Regulaminu, w szczególności na przetwarzania tych danych w prawnie usprawiedliwionym celu SFP, tj. marketingu bezpośrednim własnych usług lub produktów SFP, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku, a także na udostępnienie moich danych osobowych, w sposób i w zakresie szczegółowo opisanym w Regulaminie SERWISU, w tym na upublicznienie podstawowej wersji mojego Profilu Filmowca zawierającej informacje co do: imienia, nazwiska, płci, wizerunku (zdjęcie profilowe), wykonywanego zwodu w sieci Internet bez ograniczeń, a nadto na udostępnienie pełnej wersji mojego Profilu Filmowca wszystkim zarejestrowanym w SERWISIE Filmowcom tzw. Użytkownikom systemowym, z zastrzeżeniem danych kontaktowych, które mogą być udostępniane zgodnie z dokonanym wyborem przewidzianym w ramach procedury rejestracyjnej w SERWISIE.
utwórz profil i opisz siebie